ติดตามชมได้ใน Research Impact
ตอน Development of Thai herbal dental prototypes: Toothpaste and mouthwash containing Zanthoxylum limonella for commercialization

โดย ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ

 

ติดตามชมได้ใน Mahidol World : https://youtu.be/np5ZIb63H9c
(มี Subtitle ภาษาไทย)

ลงข่าว ณ วันที่ 20 กันยายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment