ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 12.30 – 13.30 น.

 

แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings : https://mahidol.webex.com/mahidol/onstage/g.php?MTID=e28897dbe5478ee76ac71febe4c8bfe4b

Event number: 2642 242 4572
Event password: MUDT2021

 

Link ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXq3Jztgy3VX_SqJb24FfDziQqrpwJBtU39l-tsC_vahh_zQ/closedform

ลงทะเบียนได้ในวันที่ 22 กันยายน 2564เวลา 9.00-11.00 น.

ลงข่าว ณ วันที่ 17 กันยายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment