ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 11.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

ออนไลน์ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings
Meeting number : 2642 686 2857
Password : DTMU2564

 

สามารถตอบรับเข้าร่วมพิธีไหว้ครู (สำหรับคณาจารย์) ได้ที่ : https://forms.gle/n8CQCyU1Cjnz3kWS7

 

สามารถตอบรับเข้าร่วมพิธีไหว้ครู (สำหรับนักศึกษา) ได้ที่ : https://forms.gle/xqWeiArF8jC8KUPEA

ลงข่าว ณ วันที่ 10 กันยายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment