ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx meetings

Meeting number : 2640 971 3851
Password : DT150964

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ : https://forms.gle/xGUfo4TGW3guyYML6

ลงข่าว ณ วันที่ 9 กันยายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment