ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

 

วันที่รับสมัคร : บัดนี้ – วันที่ 15 กันยายน 2564
สถานที่รับสมัคร : ณ หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี

 

ดาวน์โหลดใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ :
https://docs.google.com/document/d/1T6uadWMrtVml98-wBAxywn2i4aZDSFtl/mobilebasic?fbclid=IwAR1-D6DwFWSOvVhhY-zcglZ19gBPCnOnjLX8M6YA1IkYc-FaRvi1xgcngyE

 

ดาวน์โหลดใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนทั่วไป :
https://docs.google.com/document/d/180p4xUsOSlAsc7bMP8N-AQjrz5ISJ85_/mobilebasic?fbclid=IwAR1tVC74sF3llzisYLGkQ7Wf6uNIsFqQg2w1JW28f-t-2CMvMcxlhJ0p-eM

 

วันที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง : วันที่ 22 กันยายน 2564

เข้าสู่ระบบ DT-Vote Online โดยสแกนผ่าน QR Code : http://dtapp.dt.mahidol.ac.th/dtvote/

ลงข่าว ณ วันที่ 9 กันยายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment