ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

 

สามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ทางระบบ Cisco Webex Meetings ได้ที่ :
https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mccb0632de59d074252100e36977af805

Meeting number : 2644 969 0633
Password : 29092564DT

ลงข่าว ณ วันที่ 8 กันยายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment