ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล

 

ผ่านช่องทาง ดังนี้
มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล
เลขที่บัญชี : 046-7-00099-8
ธนาคารกรุงเทพ

 

ลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า
ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อออกใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ที่ :

Line : dtfoundation
E-mail : mahidol.dental.foundation@gmail.com

 

แบบตอบรับร่วมบริจาคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 และกองทุนเกื้อกูลทันตแพทย์มหิดล : https://docs.google.com/forms/d/1pVRNSqHOm9EkpASqYwj780bxyuFAeS01ILdJR5x0dRo/edit?usp=sharing

ลงข่าว ณ วันที่ 8 กันยายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment