ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : องค์กรแพทย์และทันตแพทย์

 

วันเวลาที่ลงคะแนนเสียง : วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 15.30 น.

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง ได้ที่ :
https://drive.google.com/drive/folders/14nqxZOdORZXmiLgVwxWRRF9X5CZ6w7m5?usp=sharing

 

ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงผ่านระบบ DT-Vote Online : https://dtapp.mahidol.ac.th/dtvote

ลงข่าว ณ วันที่ 6 กันยายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment