จัดขึ้นโดย School of Dentistry, Chung Shan Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

 

วันเวลาที่ประชุม : 4 กันยายน 2564
เวลา : 7.30-11.00 น. (เวลาประเทศไทย)

 

ผ่านระบบ ZOOM Clouds Meeting
Link : https://zoom.us/j/96408043855?pwd=ZTB6OGIxVldadnBOQzhRN0hhYkk4Zz09

 

Zoom ID :964 0804 3855
Password :0904

ลงข่าว ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment