ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

LINE OA คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เพิ่มเพื่อน ได้ที่ : @mudent
Link QR Code : https://bit.ly/line-mudent

 

LINE OA คลินิกทันตกรรมพิเศษ โรงพยาบาลทันตกรรม
เพิ่มเพื่อน ได้ที่ : @specialclinicdtmu
Link QR Code : https://bit.ly/line-specialclinicdtmu

 

LINE OA คลินิกทันตกรรมเด็ก
เพิ่มเพื่อน ได้ที่ : @pedodtmu
Link QR Code : https://bit.ly/line-pedodtmu

 

LINE OA คลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร
เพิ่มเพื่อน ได้ที่ : @omfsdtmu
Link QR Code : https://bit.ly/line-omfsdtmu

 

LINE OA คลินิกทันตกรรมจัดฟัน
เพิ่มเพื่อน ได้ที่ : @muorthoclinic
Link QR Code : https://bit.ly/line-muorthoclinic

 

LINE OA คลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก
เพิ่มเพื่อน ได้ที่ : @oralmeddtmu
Link QR Code : https://bit.ly/line-oralmeddtmu

 

LINE OA หน่วยห้องผ่าตัดและหน่วยวิสัญญีวิทยา
เพิ่มเพื่อน ได้ที่ : @oranesdtmu
Link QR Code : https://bit.ly/line-oranesdtmu

ลงข่าว ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment