จัดขึ้นโดย Chung Shan Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

 

วันเวลาที่ประชุม : 27 สิงหาคม 2564
เวลา :  8.00-11.00 น.

 

ผ่านระบบ ZOOM Clouds Meeting
Link: https://zoom.us/j/91782361031?pwd=NkJKUXp3Mko2REpvRER6bEI2VUdhQT09

Meeting ID:917 8236 1031
Password:0827

ลงข่าว ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment