ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานทรัพยากรบุคคล

 

วันเวลาที่รับสมัคร : วันที่ 27 สิงหาคม – 9 กันยายน 2564
เวลา : 09.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

สถานที่รับสมัคร : สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 ศาลายา
หรือ แนบใบสมัครที่สมบูรณ์ พร้อมรูปถ่าย ส่งมาที่ senatevote2021@mahidol.ac.th

 

การลงคะแนน : วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 07.30-15.30 น.
ลงคะแนนเลือกตั้งด้วยระบบออนไลน์ E-Voting ผ่าน link
ใน email ชื่อ.นามสกุล@mahidol.ac.th ของท่าน

 

สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่
Link QR-CODE : www.senate.mahidol.ac.th

ลงข่าว ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment