ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานการวิจัย

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.

โดยตรวจประเมินในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings

ลงข่าว ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment