ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.
สถานที่ : ณ สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

สามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ทาง Cisco Webex Meetings :

Meeting number : 158 900 4748
Password : DTMU01092564
Host Key : 720016

ลงข่าว ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment