ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 23,27 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น.

รูปแบบ Online MU AUN-QA Assessment

ลงข่าว ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment