ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ

 

วันเวลาที่จัดงาน : วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.09 น.
สถานที่ : ณ บริเวณโถง ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

สามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ทาง Cisco Webex Meetings :
Meeting number: 158 258 1756
Password: DT16082564

ลงข่าว ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment