ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT)
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 13.30.-13.35 น.

 

ลงข่าว ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment