วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 17.00 – 18.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

 

อาจารย์ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://bit.ly/3kZr3N8

ลงข่าว ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment