จัดโดย Taiwan’s National Cheng Kung University (NCKU) ประเทศไต้หวัน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม International Webinar Series on Smart Healthcare Science ang Technology

ในหัวข้อ ” Artificial Intelligence in eHealth “ผ่านระบบ Microsoft Teams

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 12.10-13.50 น.(ตามเวลาประเทศไทย)

 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ link: https://tcsmh.ncku.edu.tw

และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ link : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfo1TIcqfzinV4olSBloryqpmXb4rbY-WZeaQh1vDPGYM5mjA/viewform

ลงข่าว ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment