ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 4-5 สิงหาคม 2564
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 25 ปี ชั้น 7 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน

 

ลงทะเบียนได้ที่ Link QR-CODE : https://docs.google.com/forms/d/1inU-jljq7MiUuDS7-Jo12Ya6lwv8wpO1wpPKuzqkZ6c/edit?usp=drive_web

ลงข่าว ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment