ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ

 

วันเวลาที่จัดงาน : วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.09 น.

สถานที่ : ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

สามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ทาง Cisco Webex Meetings :
https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=me346984bfd2cd8e8400f931b12fac050

Meeting number : 158 324 7103
Password : 23072564King

ลงข่าว ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment