ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำคณะทันตแพทยศาสร์และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สามารถติดต่อได้ที่
E-mail : sasitorn.nga@mahidol.ac.th / sasitorn.nga@mahidol.edu

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ : คุณศศิธร โทรศัพท์ 085-572-9444

ลงข่าว ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment