ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

ออนไลน์ผ่านทางระบบ Zoom

Meeting number : 999 4603 6235
Password : DT12072021

ลงข่าว ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment