ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 22 กันยายน 2564
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ

ออนไลน์ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings

 

ลงทะเบียนและส่งสลิปโอนเงิน ได้ที่ Link QR-CODE : https://forms.gle/T7iDqyVwB9XfUQFn6

หนังสือขออนุมัติเข้าร่วมประชุม ได้ที่ Link QR-CODE : https://drive.google.com/file/d/1avJ5sF6r_EgCsVC4TTv66CLy5-apJMtM/view

ลงข่าว ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment