ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 6 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 – 16.00 น.

Onlline ผ่านระบบ Zoom

Meeting ID : 972 7186 1385

Password: DT06072021

Link QR-CODE : https://zoom.us/j/97271861385?pwd=SEwxS2k1TGxQU0RrUHdVQUVmMHRUUT09

ลงข่าว ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment