***ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการบูรณะฟังหลังการรักษารากฟัน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : เบอร์โทรศัพท์ 063-214-3967 หรือ 02-200-7702

ลงข่าว ณ วันที่ 1  กรกฎาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment