ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานการวิจัย

 

วันเวลาที่จัดงาน : วันที่ 6-8 ตุลาคม 2564

 

สถานที่ : The Empress Convention Centre, Empress Hotel

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Link QR-CODE : https://dfct2021.dent.cmu.ac.th/frontend/web/

ลงข่าว ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment