ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

วันเวลาที่จัดงาน : วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.

ผ่านช่องทาง Zoom Meeting : 811 1541 8203

Passcode : advisor

ส่งคำถาม ข้อแนะนำการเสวนา ได้ที่ Link QR-CODE : https://bit.ly/35OhjfT

ลงข่าว ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment