ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 23 มิถุนายน 2564เวลา 13.00 – 14.30 น.

สถานที่ : ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Link QR Code ราคารับซื้อขยะรีไซเคิล : https://drive.google.com/drive/folders/1cR2DhbLrBz5P5W7nS_btyaJDPa2du1GK?usp=sharing

ลงข่าว ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment