จัดขึ้นโดย National Cheng Kung University, Taiwan

 

วันเวลาที่จัดงาน : 24 มิถุนายน 2564

เวลา : 12.30 น. – 14.00 น. (Thailand Time)

 

Meeting Software : Microsoft Teams

Conference Website : https://reurl.cc/1gKMVQ

Registration Link : https://reurl.cc/7yKnGl

 

ลงทะเบียน เพื่อรับ link เข้าร่วมฟังก่อนงานประชุม 1 วัน ผ่านอีเมลที่ลงทะเบียน

ลงข่าว ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment