ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันที่เสนอรายชื่อ  : ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 มิถุนายน 2564

โดยสามารถเสนอรายชื่อได้ทาง Link QR-CODE : https://forms.gle/Ye5P68wCqmw5FohS6

ลงข่าว ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment