ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 23 มิถุนายน 2564  เวลา 10.00 – 12.00 น. 

สถานที่ : ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงข่าว ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment