ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 16 มิถุนายน 2564  เวลา 12.00 – 13.30 น. 

ผ่านช่องทาง Cisco Webex Meetings

Meeting number : 158 894 0291 

Password: 25640616

Link QR-CODE : https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m11934f26e66afb2073ea9f368390596b

ลงข่าว ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment