ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 20-21 August 2021

เจ้าภาพ : Universitas Indonesia

Deadline for abstract submission: 1st July 2021

Register yourself at: https://idcmr.fkg.ui.ac.id/registrasi/

ลงข่าว ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment