ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.45-15.30 น.

สำหรับ Meeting Number Password

ตรวจสอบได้จากอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

ลงข่าว ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment