ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 7 มิถุนายน 2564  พิธีเริ่มเวลา 10.00 น.

สถานที่ : ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

สามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ทาง Cisco Webex Meetings : https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m299a95af86515d1f017f9aaa8acada35

Meeting number: 158 599 2717

Password: 07062564DTMU

ลงข่าว ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment