ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Link QR-CODE : http://dt2.mahidol.ac.th/adpg/ce.html

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง โทร 02-200-7853

หรือติดต่อ Line Official: @538loiob
Email: CE.ADMU@gmail.com

ลงข่าว ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment