ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยจัดการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ต้องไปตรวจร่างกายและเข้าสอบสัมภาษณ์ตามวิธีการที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด

 

ขอให้ศึกษาและปฎิบัติตามรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ที่กำหนดไว้  และ  Download  โปรแกรม Cisco WebEx Meeting  มาติดตั้งโดยปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานี่ให้มานี้  และ เตรียมเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้ ให้ครบถ้วน

 

 

หมายเหตุ  หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ หน่วยจัดการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

โทร. 02-200-7644  ในวันและเวลาราชการ 

ลงข่าว ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment