โดย ผศ.ดร.กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ
ผู้ตรวจประเมิน คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา

 

วันเวลาที่จัดงาน : วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.45 – 12.00 น.

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการนำเสนอผลการตรวจเยี่ยม

ในเวลา 11.15 – 11.45 น.

รับฟังออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings 

Meeting number: 158 312 8272

Password: 2564

ลงข่าว ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment