ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ

วันเวลาที่จัดงาน : วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 08.09 น.

 

สถานที่ : ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

สามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ทาง Cisco Webex Meetings : https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m343faa49bb20a9205291b1cdabe10433

Meeting number: 158 209 0067

Password: 02062564DTMU

ลงข่าว ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment