ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานประยุกต์ผลงานวิจัย

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประวัติบุคลากรเพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ได้ที่ Link QR-CODE :  https://int.mahidol.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/Form3.5.13.docx

 

สามารถส่งเอกสารและเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องได้ที่ :
งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัยอาคารพรีคลินิก ชั้น 1
(ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
นางสาวรัตติพร กายเพชร และ นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีทรัพทย์
โทร 02-200-7629 หรือ 062-605-5392

ลงข่าว ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment