ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น.

ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings :

Meeting Number : 158 901 8572

Meeting Password : MoodleQuiz

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม ได้ที่ Link QR-CODE :  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1bR9_tqdqSi3GTsj2TC56EZARmXzDcY_HsgvbOEqjuHr5Dg/viewform

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : หน่วยพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย โทร 02-200-7636

ลงข่าว ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment