ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารคุณภาพ

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ผ่านช่องทาง Cisco Webex Meetings :

Meeting number : 158 384 1240

Meeting password : DTMUQF2021

ลงทะเบียนได้ที่ Link QR-CODE:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHsMvQ0rf5hZ3m2xb7aovDxI7dl_fqlrmveXwvvvzvNi63Xg/viewform

***จับรางวัลจากรายชื่อผู้ลงทะเบียน โดยผู้ที่มีสิทธิรับรางวัลต้องอยู่ภายในงานเท่านั้น

ลงข่าว ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment