ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

เลื่อนเป็น : วันที่ 6-8 ตุลาคม 2564

สถานที่ : The Empress Convention Centre, Empress Hotel

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Link QR-CODE : https://dfct2021.dent.cmu.ac.th/

ลงข่าว ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment