ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Link QR-CODE : https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8439

ลงข่าว ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment