ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานการวิจัย

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ลงทะเบียนได้ที่ Link QR-CODE: http://www.op.mahidol.ac.th/orra/20210527/index.asp


(ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564)

ลงข่าว ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment