ข่าวประชาสัมพันธ์จาก :  หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา : 09.00 – 11.00  น.

ผ่านระบบ Webex Meeting :

Meeting Number : 158 655 4838

Meeting Password : DT-18052564

 

แบบตอบรับเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย : https://forms.gle/9WkV6uwxXcVp11Vf8

(ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 14 พฤษภาคม 2564)

ลงข่าว ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment