รศ. ดร.ทพญ.จีรภัทร จันทรัตน์
หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

รายการวิทยาการน่ารู้สุดสัปดาห์
ออกอากาศ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564
เวลา 15.10 – 16.00 น.
สวพ 92.5 FHz

 

สามารถรับฟังและอ่านรายละเอียด คลิก

ลงข่าว ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment