ขอขอบคุณข้อมูลจาก 
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค

ลงข่าว ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment