ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 16 – 17 กันยายน 2564

สถานที่ : ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22 และ 23 กรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียนได้ที่ : https://www.royalthaident.org/RCDS2021/

ลงข่าว ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment